آرشیو تگ: بامیه

سبزیجات

دانسته‌هایی در مورد کلسیم

رشت رویایی- کلسیم نه تنها یکی از مواد معدنی مهم تشکیل‌دهنده استخوان‌ها و دندان‌هاست بلکه در کارکرد اعصاب و ماهیچه‌ها، انعقاد خون و واکنش‌های آنزیمی شرکت دارد. معمولاً گیاه‌خوارن اگر…