آرشیو تگ: بازیگر زن سینما

گفت و گو با رویا نونهالیِ پررمز و راز!

رویا نونهالی:
ستاره بودن، ستاره شدن و ستاره ماندن، بازی پرهزینه‌ای است

رامین حیدری فاروقی: رویا نونهالی معتقد است: «میان خواستن و توانستن ستاره بودن و ستاره شدن و ستاره ماندن، بازی پردغدغه و پرهزینه‌ای در جریان است که گاهی همه زندگی‌ات…