آرشیو تگ: بازیکن تنیس

مصاحبه ارغوان رضایی

ارغوان رضایی؛ تنیسور مطرح ایرانی
افتخار می‌کنم که رشتی هستم و چنین هم‌شهری‌های خوبی دارم

رشت رویایی / مازیار اصغرزاده، مهرداد ثابت ـ با سفر تنیسور مطرح ایرانی به سرزمین مادری‌اش صبح جمعه برای تهیه مصاحبه‌ای به محل اقامتش رفتیم. رسیدن ما همزمان شده بود…