آرشیو تگ: بازیافت زباله

ایستگاه تحویل زباله خشک

با تحویل پسماند خشک، کیسه‌زباله خودرو دریافت کنید

رشت رویایی- شهروندان رشتی می‌توانند برای حفظ محیط شهری و رفاه حال خود کیسه‌زباله مخصوص خودرو دریافت کنند. سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت همزمان با پیگیری اعمال قانون درباره خودروهای…

شهردار شهر شوابیش هال آلمان در رشت

شهردار شهر شوابیش هال آلمان در رشت:
۹۹ درصد از زباله و شیرابه شهر شوابیش هال بازیافت می‌شود

رشت رویایی- جوزف پلگرایم به بازیافت ۹۹ درصد از زباله و شیرابه شهر شوابیش هال اشاره کرد و گفت: آلمان روی انرژی‌های تجزیه‌پذیر سرمایه‌گذاری می‌کند و ۸۰ درصد مصرف انرژی…