آرشیو تگ: بابل

قتل

قتل برادر همسر با تفنگ شکاری پس از جلسه دادگاه در بابل

رشت رویایی- اختلاف داماد وبرادر زن وقتی با پا درمیانی بزرگان فامیل حل نشد، رنگ خون گرفت ودرجریان نزاعی مرگبار، داماد با شلیک گلوله برادرزنش را درنزدیکی ساختمان دادگستری بابل کشت.=…