آرشیو تگ: ایران و آمریکا

یروند آبراهامیان

گفت و گوی ریئل نیوز با یرواند آبراهامیان درباره، مورخ درباره اسناد منتشر شده درباره نقش آمریکا در کودتای ۲۸ مرداد:
آمریکا در جزیی ترین مسایل سیاسی ایران دخالت داشت/ نمی خواستند نفت ایران ملی شود

رشت رویایی، ترجمه: مهرناز زاوه- شبکه خبری ریئل نیوز چند روز پیش به بهانه انتشار اسناد کودتای ۲۸ مرداد از سوی وزارت امورخارجه آمریکا و سخنان تند وزیر امور خارجه…