آرشیو تگ: امیر گلرخ

مزاحمت تلفنی آتش‌نشانی

۷۰ درصد تماس‌های آتش‌نشانی رشت مزاحمان تلفنی هستند

رشت رویایی- مسوول حقوقی سازمان آتش‌نشانی رشت با بیان اینکه ۷۰ درصد تماس‌های آتش‌نشانی رشت مزاحمان تلفنی هستند، گفت: تمامی مزاحمت‌های تلفنی سازمان آتش‌نشانی رشت با جدیت از طریق واحد…