آرشیو تگ: امیر حامد

نشست خبری نمایش «دو بال، قیچی»

گزارش رشت رویایی از نشست خبری نمایش «دو بال، قیچی»:
انتقاد از واگذاری سالن‌های نمایش ارشاد به بخش خصوصی

رشت رویایی، رویا محمدعلی‌پور- نشست خبری نمایش «دو بال، قیچی» عصر دیروز با حضور امیر حامد نویسنده و کارگردان این نمایش و بازیگران وحید محبوب بشری و شیدا خانزاده در…