آرشیو تگ: امنیت اخلاقی

اسکندر مومنی

سردار مومنی در انزلی:
کسی حق ورود به حریم خصوصی افراد را ندارد، اما معابر و خیابان حریم خصوصی نیست

رشت رویایی- جانشین فرمانده ناجا گفت: کسی حق ورود به حریم خصوصی افراد مگر با مجوز از مراجع قانونی را ندارد اما مردم انتظار دارند شئونات و امنیت اخلاقی در…