آرشیو تگ: الگیلانو

شیشه شکسته اتوبوس پیامد بازی ملوان-سپیدرود برای مردم رشت

معاون اجتماعی نیروی انتظامی گیلان:
هواداران متخلف الگیلانو شناسایی شدند

رشت رویایی- تعدادی از هواداران متخلف بازی ملوان انزلی و سپید رود رشت که به اموال عمومی آسیب رسانده بودند شناسایی شدند. معاون اجتماعی نیروی انتظامی گیلان گفت: کسانی که…