آرشیو تگ: اقتصاد

جلال‌الدین محمد شکریه

نایب رئیس اول اتاق اصناف کشور
ایجاد هارمونی در نظام اقتصادی، قدرت چانه زنی را بالا می برد

رشت رویایی- نایب رئیس اول اتاق اصناف کشور گفت: نظام بانکی کشور در خدمت تولید نیست و برخی قوانین نظام صنفی باید تغییر یابد تا به تولید و اشتغال بیشتر…

حسین راغفر

دکتر حسین راغفر در رشت:
عدم درمان اقتصاد بحرانی بزرگ برای ایران به همراه خواهد داشت

رشت رویایی- عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س)، اقتصاد ایران را بیمار دانست و بی توجهی به آن را مقدمه ای برای وقوع بحران های بزرگ کشور در آینده برشمرد….