آرشیو تگ: اعتیاد

اعتیاد-تهدیدی-برای-دانشجویان

اعتیاد در دانشگاه‌ها کمتر از جامعه نیست

رشت رویایی ـ این‌روزها برخی سرمایه‌های ایرانی گرفتار اعتیاد می‌شوند. آمار اعتیاد در دانشجویان روند چشمگیر و سیر صعودی داشته است. بی‌برنامگی‌های متصدیان این حوزه در سال‌های گذشته برای کاهش این معضل…

جسد

قتل در خانه زن معتاد

رشت رویایی ـ معصومه مرادپور: مرد جوان که هنگام معامله موادمخدر پسری را به قتل رسانده بود در شعبه دوم دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شد. به گزارش «ایران» و براساس…

به مراوده‌اش با زن همسایه مشکوک بودم؛ شیشه کشیدم و کشتمش

مجازات مرگ برای مرد همسرکش
«به مراوده‌اش با زن همسایه مشکوک بودم؛ شیشه کشیدم و کشتمش»

رشت رویایی ـ مرد شیشه‌ای که به‌خاطر سوءظن شدید همسرش را خفه کرده است در شعبه پنجم دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شد. قضات دادگاه نیز با توجه به درخواست…