آرشیو تگ: اعتیاد

واکنش‌ها به گورخوابی نصیرآباد: گور خواب‌ها ساماندهی نشدند، پراکنده شدند

واکنش‌ها به گورخوابی‌ نصیرآباد
گور خواب‌ها ساماندهی نشدند، پراکنده شدند

رشت رویایی ـ گزارش «شهروند» درباره گورخواب‌های نصیرآباد بازتاب‌های گسترده‌ای داشت از جمله آنکه نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد گزارش «شهروند» در باره سرنوشت گورخواب‌های گورستان نصیرآباد را پیگیری می‌کند…

کارتن خوابی

روایت «امید» از سال‌ها اعتیاد و کارتن‌خوابی و بازگشت دوباره‌اش به زندگی
کارتن خواب دیروز، شاه داماد امروز

سهیلا نوری: درست وقتی روی مرز نابودی کامل ایستاده بود، خورشید زندگی بر روزگار تیره و سربی‌اش تابیدن گرفت و زندگی به رویش لبخند زد. حالا بعد از سال‌ها اعتیاد…