آرشیو تگ: اشک

قطره اشک زیر میکروسکوپ

تصاویر قطره اشک زیر میکروسکوپ
علت گریه شکل اشک را تغییر می‌دهد

رشت رویایی- محققان با بررسی قطرات اشک زیر میکروسکوپ دریافتند شکل این قطرات بر اساس نوع آنها تغییر می‌کند. به گزارش ساینس، همه افراد تاکنون اشک ریختن را تجربه کرده‌اند،…