آرشیو تگ: استیون هاوکینگ

استیون هاوکینگ

استیون هاوکینگ:
هوش مصنوعی می‌تواند پایان نژاد بشر را به دنبال داشته باشد

رشت رویایی- «هوش مصنوعی برای آینده تمدن ضروری است چراکه می‌تواند به مبارزه با فقر و بیماری‌ها کمک کند اما در عین حال می‌تواند خطراتی مانند تولید جنگ‌افزارهای خودکار و هوشمند…