آرشیو تگ: ارمنیان

مدرسه ماریامیان

فرامرز طالبی نویسنده کتاب ارامنه گیلان مطرح کرد:
پتانسیل مدرسه ماریامیان برای احداث موزه آموزش و پرورش و تئاتر گیلان

رشت رویایی، سبحان حقدوست- نقش و تأثیر ارمنیان در توسعه فرهنگی و اجتماعی گیلان انکارناشدنی است. ارامنه رشت مهاجرانی بودند که به اجبار شاه‌عباس صفوی به ایران کوچ کردند تا…