آرشیو تگ: ابراهیم گلستان

ابراهیم گلستان، پزشک‌نیا و محمدعلی موحد اولین‌های روابط‌عمومی

بازخوانی تاریخ روابط‌عمومی ایران در هفتادمین سالگرد تاسیس‌
ابراهیم گلستان، پزشک‌نیا و محمدعلی موحد اولین‌های روابط‌عمومی

رشت رویایی- نهاد روابط‌عمومی در ایران با تاسیس این دایره در شرکت نفت انگلیس و ایران به وجود آمد؛ هرچند خیلی‌ها آغاز روابط‌عمومی در ایران را گره خورده با نام…