آرشیو تگ: ابراهیم فرازمند

ابراهیم فرازمند

طرحی برای اهدا و تبادل کتاب در رشت در گفت و گو با ابراهیم فرازمند
می‌شود کتاب رایگان در اختیار مردم رشت قرار داد

رشت رویایی، مهدی بازرگانی- کتابفروشی فرازمند را همه رشتی‌ها می‌شناسند. او یه معنای واقعی در توسعه کتاب و کتابخوانی در رشت و گیلان مؤثر بوده است. کتابفروشی بزرگی که بیشتر…