آرشیو تگ: آثار باستانی

فقر در شبکه‌های اجتماعی فاروق ۷هزار ساله می‌زاید

حکایت کشف یک محوطه باستانی بزرگ
فقر، در شبکه‌های اجتماعی، فاروق ۷هزار ساله می‌زاید

رشت رویایی ـ فاطمه‌ علی‌اصغر: پیامی تلگرامی که حکایت از کشف یک محوطه باستانی بزرگ با ثروتی هنگفت در فاروق استان فارس داشت، به سرعت تکذیب شد، اما واقعیت چه…

گل‌مهره

معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی خبر داد:
۷۳ «گل‌مهره» مربوط به دوره ساسانی به ایران برگشت داده شده

رشت رویایی- معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری با بیان اینکه محموله‌های اشیای تاریخی در راه بازگشت به ایران هستند، گفت: یکی از این محموله‌ها، الواح هخامنشی…