وب‌سایت خبری-تحلیلی رشت رویایی

مراسم دروی برنج در پیاده راه فرهنگی

شهرداری منطقه دو رشت مراسم دروی برنج در پیاده راه فرهنگی رشت همراه با نمایش سنتی برگزار کرد.