آرشیو دسته: علمی

چه چیزی باعث می‌شود شخصی را دیگر همان شخص قبلی ندانیم؟

چه چیزی باعث می‌شود شخصی را دیگر همان شخص قبلی ندانیم؟

نینا استرومینگر، ترجمۀ مینا قاجارگر: کشتی‌ای را در نظر بگیرید که قطعاتش یک‌به‌یک جایگزین شده‌اند، تا جایی که کشتی‌ای با قطعات کاملاً جدید ساخته شده است. آیا این کشتی همان…