آرشیو دسته: خانواده

محمد رضا رستمی

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان
وجود مراکز همسریابی و همسان‌گزینی درجامعه ضروری است

رشت رویایی-  معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به اینکه در شرایط کنونی جامعه وجود مراکز همسریابی و همسان‌گزینی ضروری است، گفت: تا زمانی که نتیجه…