آرشیو دسته: خانواده

2426765

مدیر کارگاه کوچک «سپنا»
می خواستم به جای پسرم برای همه بچه‌های ناشنوا پدری کنم.

رشت رویایی- «فریدون یونسی» پدر دلسوزی ست که از روزی که فهمید فرزندش «محمد» ناشنواست تمام تلاشش را کرد تا آینده بهتری نسبت به آنچه منتظرش هست بسازد. مجله مهر…