آرشیو دسته: اقتصادی

پروژه های نیمه تمام شهرداری

اختصاص اعتبار میلیاردی برای پروژه‌های نیمه تمام شهرداری‌ها

رشت رویایی ـ قائم مقام سازمان‌های شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از اختصاص ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای پروژه‌های نیمه تمام شهرداری شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت…