آرشیو دسته: اجتماعی

چراغ سبز «بهارستان» به بهره برداران جنگل های شمال

مجلس، تصمیم دولت را به نفع بهره‌برداران به تأخیر انداخت
چراغ سبز «بهارستان» به بهره‌برداران جنگل‌های شمال

رشت رویایی ـ مژگان جمشیدی: نمایندگان مجلس شورای اسلامی پنجشنبه ماده ۴۸ قانون برنامه ششم توسعه را که پیش از این با مخالفت اکثر نماینده‌ها مواجه شده و به کمیسیون…