آرشیو دسته: آموزش

تفاهم نامه همکاری شهرداری رشت با آموزش و پرورش

همکاری شهرداری با آموزش و پرورش برای توسعه حقوق شهروندی
شهردار رشت: مردم باید احساس کنند آموزش و مشارکت به نفع خود آنان است

رشت رویایی ـ در مراسمی در راستای توسعه نظم و انضباط اجتماعی، آشنایی با حقوق شهروندی، قانون مداری، ارتقای فرهنگ پیشگیری از آسیب اجتماعی و تامین بهداشت روان اقشار مختلف…