رشت رویایی- سرپرست شرکت گاز استان گیلان از اجرای ۱۹۰ کیلومتر عملیات شبکه‌گذاری گاز در ۵ ماه نخست امسال در مناطق صعب العبور و کوهستانی استان خبر داد.

به گزارش ایلنا،‌ حسین اکبر گفت: شبکه‌گذاری در ۲۶۰ روستای استان گیلان انجام شده و مجموع میزان شبکه گذاری در استان به نزدیک ۲۰ هزار کیلومتر رسیده است.

او اضافه کرد: همچنین در سال جاری ۶ هزار و هفتصد انشعاب گاز در استان نصب شده است و مجموع انشعابات گاز در استان به بیش از پانصد و پنجاه هزار عدد افزایش یافته است.

سرپرست شرکت گاز استان گیلان در پایان گفت: امید است با اتمام عملیات گازرسانی به روستاهای در حال اجرا در قالب فاز دوم بند «ق» تا پایان سال جاری، تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان که امکان گازرسانی دارند از نعمت گاز بهره مند شوند.