رشت رویایی- شهردار رشت در آستانه سال نو، با صدور ۲۹ حکم انتصاب و تغییر در ساختار مدیریتی یک خانه‌تکانی اساسی را در شهرداری رشت رقم زد.

[su_frame]شهردار رشت - ثابت قدم[/su_frame]

امروز و در پی تأیید چارت پیشنهادی شهردار رشت برای ساختار مدیریتی این نهاد عمومی از سوی وزارت کشور، دکتر ثابت‌قدم با صدور ۲۹ حکم، تغییرات قابل‌توجهی در شهرداری به وجود آورد. در ساختار جدید به جای معاونت عمران و معاونت حمل‌ونقل، معاونت حمل‌ونقل و امور زیربنایی شهرداری رشت شکل گرفت و مهندس فرامرز جمشیدپور حکم سرپرستی این معاونت جدید را دریافت کرد.

همچنین مرتضی شریفی که پیش از این عهده‌دار مسوولیت ریاست سازمان تاکسیرانی را برعهده داشت، سرپرست سازمان جدیدالتأسیس مدیریت حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری رشت شد.

مشروح احکام شهرداری به این شرح است:

جناب آقای مجتبی ماه پسند
با توجه به تجربه، تخصص و توانمندی‌های جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان “سرپرست مدیریت امور مالی شهرداری رشت” منصوب می‌گردید. امید است با اتکاء به خداوند متعال و تجارب ارزنده‌تان بسترهای لازم به منظور ارتقاء بخشی به ظرفیت‌ها و استعدادهای موجود را فراهم و با نوآوری در فعالیت‌ها کارآمد سازی ساختار سازمانی را در اولویت قرار داده و با شتاب دهی به برنامه‌ها جهت تحقق شهرداری پویا و مردم مدار موفق و موید باشید.

جناب آقای محمدباقر بشر دانش
با توجه به تجربه، تخصص و توانمندی‌های جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان ” سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت ” منصوب می‌گردید. امید است با اتکاء به خداوند متعال و تجارب ارزنده‌تان بسترهای لازم به منظور ارتقاء بخشی به ظرفیت‌ها و استعدادهای موجود را فراهم و با نوآوری در فعالیت‌ها کارآمد سازی ساختار سازمانی را در اولویت قرار داده و با شتاب دهی به برنامه‌ها جهت تحقق شهرداری پویا و مردم مدار موفق و موید باشید.

جناب آقای فرشید جعفری
با توجه به تعهد و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان ” سرپرست معاونت اداری و مالی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری رشت” منصوب می‌گردید. امید است با توکل به ایزد منان و همچنین توانمندی‌های خود با نوآوری خلاقیت، تفکر و یافتن راه‌کارهای نوین در انجام مأموریت ها و وظایف سازمانی موفق و موید باشید.

جناب آقای مرتضی شریفی
با توجه به تجربه، تخصص و توانمندی‌های جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان ” سرپرست سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری رشت ” منصوب می‌گردید. امید است با اتکاء به خداوند متعال و تجارب ارزنده‌تان بسترهای لازم به منظور ارتقاء بخشی به ظرفیت‌ها و استعدادهای موجود را فراهم و با نوآوری در فعالیت‌ها کارآمد سازی ساختار سازمانی را در اولویت قرارداده و با شتاب دهی به برنامه‌ها جهت تحقق شهرداری پویا و مردم مدار موفق و موید باشید

جناب آقای سعید بشری
با توجه به تخصص، توانایی‌ها و تجارب ارزنده‌تان به موجب این ابلاغ به عنوان”سرپرست اداره اموال شهرداری رشت” منصوب می‌گردید. امید است با توکل به ایزد منان و با نوآوری، خلاقیت، تفکر و یافتن راه‌کارهای نوین در انجام مأموریت ها و وظایف سازمانی موفق و موید باشید.

جناب آقای محمدمهدی عطر چیان
با توجه به تعهد و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان “سرپرست معاونت اداری و مالی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری” منصوب می‌گردید. امید است با توکل به ایزد منان و همچنین توانمندی‌های خود با نوآوری خلاقیت، تفکر و یافتن راه‌کارهای نوین در انجام مأموریت ها و وظایف سازمانی موفق و موید باشید.

جناب آقای مهندس فرامرز جمشید پور
با توجه به تجربه، تخصص و توانمندی‌های جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان ” سرپرست معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری رشت ” منصوب می‌گردید. امید است با اتکاء به خداوند متعال و تجارب ارزنده‌تان بسترهای لازم به منظور ارتقاء بخشی به ظرفیت‌ها و استعدادهای موجود را فراهم و با نوآوری در فعالیت‌ها کارآمد سازی ساختار سازمانی را در اولویت قرارداده و با شتاب دهی به برنامه‌ها جهت تحقق شهرداری پویا و مردم مدار موفق و موید باشید.

سرکار خانم سودابه صفابخش
با توجه به تعهد و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان ” سرپرست معاونت اداری و مالی سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری رشت” منصوب می‌گردید. امید است با توکل به ایزد منان و همچنین توانمندی‌های خود با نوآوری خلاقیت، تفکر و یافتن راه‌کارهای نوین در انجام مأموریت ها و وظایف سازمانی موفق و موید باشید.

جناب آقای سید سجاد رضائی نسب
با توجه به تجربه، تخصص و توانمندی‌های جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان «سرپرست مدیریت مطالعات فنی، عمرانی و ترافیک شهری شهرداری رشت» منصوب می‌گردید. امید است با اتکاء به خداوند متعال و تجارب ارزنده‌تان بسترهای لازم به منظور ارتقاء بخشی به ظرفیت‌ها و استعدادهای موجود را فراهم و با نوآوری در فعالیت‌ها کارآمد سازی ساختار سازمانی را در اولویت قرار داده و با شتاب دهی به برنامه‌ها جهت تحقق شهرداری پویا و مردم مدار موفق و موید باشید.

جناب آقای پیمان پار سای محمودی
با توجه به تجربه، تخصص و توانمندی‌های جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان “سرپرست مدیریت کنترل ترافیک شهرداری رشت” منصوب می‌گردید. امید است در پناه ایزد منان و با پشتکار و نوآوری در راستای پیشبرد اهداف، خدمت‌رسانی هرچه بهتر به شهروندان و انجام مأموریت های سازمانی موفق و موید باشید.

سرکار خانم هاجر خرم دل
با عنایت به درایت و تجارب ارزشمندتان موجب این ابلاغ جنابعالی به عنوان “مشاور شهردار و جانشین معاونت مالی و اقتصادی شهرداری رشت” منصوب می‌گردید. شناخت ظرفیت‌ها، توانمندی‌های مادی، معنوی و ارائه سازوکارها سیاست‌ها و برنامه‌های راهبردی با هدف تحقق منابع مالی پایدار از جمله مواردی است که با یاری پروردگار متعال نسبت به تحقق آن تلاش و کوشش شود. امید است در پناه ایزد منان موفق و موید باشید.

سرکار خانم مریم تجددی
با توجه به تجربه، تخصص و توانمندی‌های جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان “سرپرست مدیریت تشخیص و وصول درآمد شهرداری رشت” منصوب می‌گردید. امید است با اتکاء به خداوند متعال و تجارب ارزنده‌تان بسترهای لازم به منظور ارتقاء بخشی به ظرفیت‌ها و استعدادهای موجود را فراهم و با نوآوری در فعالیت‌ها کارآمد سازی ساختار سازمانی را در الویت قرار داده و با شتاب دهی به برنامه‌ها جهت تحقق شهرداری پویا و مردم مدار موفق و موید باشید.

سرکار خانم طیبه بینا
با توجه به تجربه، تخصص و توانمندی‌های جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان ” مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری و جانشین معاونت خدمات شهری شهرداری رشت” منصوب می‌گردید. امید است با اتکاء به خداوند متعال و تجارب ارزنده‌تان بسترهای لازم به منظور ارتقاء بخشی به ظرفیت‌ها و استعدادهای موجود را فراهم و با نوآوری در فعالیت‌ها کارآمد سازی ساختار سازمانی را در الویت قرار داده و با شتاب دهی به برنامه‌ها جهت تحقق شهرداری پویا و مردم مدار موفق و موید باشید.

سرکار صدیقه خانم ستاره شناس
با توجه به تجربه، تخصص و توانمندی‌های جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان ” مدیر سرمایه انسانی و جانشین معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری رشت ” منصوب می‌گردید. امید است با اتکاء به خداوند متعال و تجارب ارزنده‌تان بسترهای لازم به منظور ارتقاء بخشی به ظرفیت‌ها و استعدادهای موجود را فراهم و با نوآوری در فعالیت‌ها کارآمد سازی ساختار سازمانی را در اولویت قرارداده و با شتاب دهی به برنامه‌ها جهت تحقق شهرداری پویا و مردم مدار موفق و موید باشید.

جناب آقای هومن روائی
با توجه به تعهد و تجربه و تخصص جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان” سرپرست معماری و شهر سازی منطقه دو شهرداری رشت ” منصوب می‌گردید. امید است با توکل به ایزد منان و همچنین تعهد و توانمندی‌های خود ضمن بهره‌گیری از منابع و امکانات موجود بسترهای لازم برای پویایی و توسعه نظام‌های اجرایی را فراهم آورده و با نوآوری خلاقیت، تفکر و یافتن راه‌کارهای نوین در انجام مأموریت ها و وظایف سازمانی موفق و موید باشید.

جناب آقای مسلم گنجی
با توجه به تجربه، تخصص و توانمندی‌های جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان ” سرپرست مدیریت نوسازی و تحول اداری شهرداری رشت ” منصوب می‌گردید. امید است در پناه ایزد منان و با پشتکار و نوآوری در راستای اهداف کلان شهرداری و ایجاد تحول هر چه بهتر و انجام مأموریت های سازمانی موفق و موید باشید.

جناب آقای آرش امیر لو
با توجه به تجربه، تخصص و توانمندی‌های جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان ” سرپرست مدیریت کنترل و نظارت بر پروژه‌های عمرانی شهرداری رشت و جانشین معاونت حمل‌ونقل و امور زیربنایی” منصوب می‌گردید. امید است با اتکاء به خداوند متعال و تجارب ارزنده‌تان بسترهای لازم به منظور ارتقاء بخشی به ظرفیت‌ها و استعدادهای موجود را فراهم و با نوآوری در فعالیت‌ها کارآمدسازی ساختار سازمانی را در اولویت قرارداده و با شتاب دهی به برنامه‌ها جهت تحقق شهرداری پویا و مردم مدار موفق و موید باشید.

جناب آقای مهدی جهانگیر سامت
با توجه به تجربه، تخصص و توانمندی‌های جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان ” سرپرست مدیریت مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری رشت ” منصوب می‌گردید. امید است با اتکاء به خداوند متعال و تجارب ارزنده‌تان بسترهای لازم به منظور ارتقاء بخشی به ظرفیت‌ها و استعدادهای موجود را فراهم و با نوآوری در فعالیت‌ها کارآمدسازی ساختار سازمانی را در اولویت قرار داده و با شتاب دهی به برنامه‌ها جهت تحقق شهرداری پویا و مردم مدار موفق و موید باشید.

سرکار خانم نرجس محجوب
با توجه به تجربه، تخصص و توانمندی‌های جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان ” سرپرست مدیریت شهرسازی و طرح‌های توسعه شهری شهرداری رشت و جانشین معاونت شهرسازی و معماری” منصوب می‌گردید. امید است با اتکاء به خداوند متعال و تجارب ارزنده‌تان بسترهای لازم به منظور ارتقاء بخشی به ظرفیت‌ها و استعدادهای موجود را فراهم و با نوآوری در فعالیت‌ها کارآمدسازی ساختار سازمانی را در اولویت قرار داده و با شتاب دهی به برنامه‌ها جهت تحقق شهرداری پویا و مردم مدار موفق و موید باشید.

جناب آقای مهندس محمدعلی پیربازاریان
با توجه به تعهد و تجارب ارزنده جنابعالی ضمن تشکر از زحمات جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان “مشاور و کارشناس حوزه معاونت معماری و شهرسازی شهرداری رشت” منصوب می‌گردید. امید است با توکل به ایزد منان و همچنین توانمندی‌های خود با نوآوری خلاقیت، تفکر و یافتن راه‌کارهای نوین در انجام مأموریت ها و وظایف سازمانی موفق و موید باشید

جناب آقای غلامرضا ذره بصیردوست
با توجه به تعهد و تجارب ارزنده جنابعالی ضمن تشکر از زحمات جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان ” کارشناس شهرسازی و معماری معاونت معماری و شهرسازی شهرداری رشت” منصوب می‌گردید. امید است با توکل به ایزد منان و همچنین توانمندی‌های خود با نوآوری خلاقیت، تفکر و یافتن راه‌کارهای نوین در انجام مأموریت ها و وظایف سازمانی موفق و موید باشید.

جناب آقای محمدرضا مهاجر رشتی
با توجه به تعهد و تجارب ارزنده جنابعالی ضمن تشکر از زحمات جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان ” کارشناس فضای سبز منطقه دو شهرداری رشت” منصوب می‌گردید. امید است با توکل به ایزد منان و همچنین توانمندی‌های خود با نوآوری خلاقیت، تفکر و یافتن راه‌کارهای نوین در انجام مأموریت ها و وظایف سازمانی موفق و موید باشید.

جناب آقای محمود علیجان
با توجه به تجربه، تخصص و توانمندی‌های جنابعالی و در راستای اجرای ضوابط ساختار سازمانی شهرداری‌های کشور به موجب این ابلاغ ” مسئولیت تشکیل و راه‌اندازی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات” به عهده شما واگذار می‌گردد. امید است با اتکاء به خداوند متعال و تجارب ارزنده‌تان و همچنین بهره‌گیری از روش‌های علمی نوین نسبت به ایجاد ساختار سازمانی یکپارچه و منسجم با لحاظ نمودن موضوعات مربوط به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات اقدام نموده و بسترهای لازم به منظور ارتقاء بخشی به ظرفیت‌ها و استعدادهای موجود را فراهم و با نوآوری در فعالیت‌ها چابک سازی کارکنان را در الویت قرارداده و با شتاب دهی به برنامه‌ها جهت تحقق شهرداری پویا و مردم مدار موفق و موید باشید.

جناب آقای محمد محبتی
با عنایت به تجارب ارزشمندتان به موجب این ابلاغ جنابعالی به عنوان “مشاور اجرایی شهردار و سرپرست معاونت بازآفرینی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری رشت” منصوب می‌گردید. شناخت ظرفیت‌ها، توانمندی‌های مادی، معنوی و ارائه سازوکارها سیاست‌ها و برنامه‌های راهبردی با هدف تحقق توسعه شهری از جمله مواردی است که با یاری پروردگار متعال نسبت به تحقق آن تلاش و کوشش شود. امید است در پناه ایزد منان موفق و موید باشید.

جناب آقای سید حسین جمالی
با توجه به تعهد و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان ” معاون اداری و مالی سازمان پسماند شهرداری” منصوب می‌گردید. امید است با توکل به ایزد منان و همچنین توانمندی‌های خود با نوآوری خلاقیت، تفکر و یافتن راه‌کارهای نوین در انجام مأموریت ها و وظایف سازمانی موفق و موید باشید.

سرکار خانم متین عاشوری
با توجه به تجربه، تخصص و توانمندی‌های جنابعالی و در راستای اجرای ضوابط ساختار سازمانی شهرداری‌های کشور به موجب این ابلاغ ” مسئولیت تشکیل و راه اندازی سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی ” به عهده شما واگذار می‌گردد. امید است با اتکاء به خداوند متعال و تجارب ارزنده‌تان و همچنین بهره گیری از روش‌های علمی نوین نسبت به ایجاد ساختار سازمانی یکپارچه و منسجم با لحاظ نمودن موضوعات مربوط به حوزه سرمایه گذاری اقدام نموده و بسترهای لازم به منظور ارتقاء بخشی به ظرفیت‌ها و استعدادهای موجود را فراهم و با نوآوری در فعالیت‌ها چابک سازی کارکنان را در الویت قرار داده و با شتاب دهی به برنامه‌ها جهت تحقق شهرداری پویا و مردم مدار موفق و موید باشید.

جناب آقای بابک پنجره ساز
با توجه به تعهد و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان ” سرپرست معاونت اداری و مالی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری” منصوب می‌گردید. امید است با توکل به ایزد منان و همچنین توانمندی‌های خود با نوآوری خلاقیت، تفکر و یافتن راه‌کارهای نوین در انجام مأموریت ها و وظایف سازمانی موفق و موید باشید.

جناب آقای محمدرضا علیزاده
با توجه به تعهد و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان “سرپرست معاونت فنی و اجرایی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت” منصوب می‌گردید. امید است با توکل به ایزد منان و همچنین توانمندی‌های خود با نوآوری خلاقیت، تفکر و یافتن راه کارهای نوین در انجام مأموریت ها و وظایف سازمانی موفق و موید باشید.

جناب آقای ابراهیم شجاعی
با توجه به تعهد و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان “سرپرست معاونت فنی و اجرایی سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری شهرداری” منصوب می‌گردید. امید است با توکل به ایزد منان و همچنین توانمندی‌های خود با نوآوری خلاقیت، تفکر و یافتن راه‌کارهای نوین در انجام مأموریت ها و وظایف سازمانی موفق و موید باشید.