مزدا3رشت رویایی- گروه خودروسازی بهمن قیمت ۵ محصول خود را گران کرد.

در جدیدترین ابلاغیه گروه خودروسازی بهمن به نمایندگی‌های فروش این شرکت، قیمت ۵ محصول افزایش یافت.

بر این اساس، قیمت مزدا۳ با افزایش ۳ میلیون و ۱۶۰ هزار تومانی، از ۱۱۸ میلیون تومان به ۱۲۱ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان افزایش یافته است.

همچنین قیمت سواری B50 با رشد ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی، از ۷۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به ۷۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.

گروه بهمن، قیمت وانت تک کابین کارا را از ۳۴.۵ میلیون تومان به ۳۵ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان افزایش داده که به این ترتیب، این خودرو افزایش قیمت یک میلیون تومانی را تجربه کرده است.

قیمت وانت دو کابین کارا نیز با افزایش ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، از ۳۷.۵ میلیون تومان به ۳۹ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان رسیده است.

قیمت کاپرا ۲ کابین نیز با افزایش ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومانی به ۷۴ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان رسیده است.