خودرورشت رویایی- شرکت خودروسازی سایپا در ابلاغیه جدید قیمت ۵ مدل از خودروهای خود را افزایش داد.

به گزارش تسنیم، شرکت سایپا در ابلاغیه جدید خود به نمایندگی‌های فروش قیمت ۴ مدل از محصولات خود را افزایش داد.

بر همین اساس سراتو گریبکس دستی ۱۶۰۰ با افزایش ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان با قیمت ۸۱ میلیون تومان، سراتو اتوماتیک ۲۰۰۰ آپشنال بارشد قیمت ۵ میلیون تومانی ۱۰۴ میلیون و ۱۵۸ هزار تومان، چانگان مدل اتوماتیک ۱۶۰۰ با رشد قیمت دو میلیون و ۵۵۷ هزار تومانی با قیمت ۶۹ میلیون و ۵۷ هزار تومان، تیبا۲ با رشد قیمت ۷۶۶ هزار تومانی با قیمت ۲۸ میلیون و ۶۱۶ هزار تومان و ساینا با رشد قیمت یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومانی با قیمت ۲۸میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به فروش می رسد.