رشت رویایی- کشیدن سیگار به قدر کافی ضرر دارد و حتی جالب است بدانید که یک فرد سیگاری نه تنها به خود بلکه به چهار نفر غیر سیگاری هم با یک نخ سیگار آسیب می‌رساند اما عجیب‌تر از آن این است که تنهایی طول عمر افراد را به همان اندازه‌ای کاهش می‌دهد که کشیدن ۱۵ نخ سیگار در روز از عمر انسان می‌کاهد.