[su_frame align=”left”]اعدام[/su_frame]

رشت رویایی- دو قاچاقچی مواد مخدر صبح روز جاری در زندان مرکزی رشت به دار مجازات آویخته شدند.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی دادگستری کل استان گیلانT در پی صدور حکم اعدام متهمین زیر و با تایید دادستانی کل کشور و  ریاست محترم قوه قضائیه و با عنایت به هماهنگی‌های صورت گرفته و سیر تشریفات و مراحل قانونی در بامداد روز جاری احکام  صادره با حضور مقامات رسمی و با رعایت موازین شرعی و قانونی در محل زندان مرکزی شهرستان رشت به مرحله اجرا در آمد و اجساد پس از اجرا جهت تحویل به سردخانه منتقل گردید.

لازم به ذکر است تقاضای عفو متهمین جدول ذیل در دو مرحله مطرح شده بود که پس از انجام بررسی های لازم و عدم احرازشرایط، توسط کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی رد شد.

نام و نام خانودادگینام پدرسناهل / تبعهموارد اتهامی
آ . بمصطفی۵۲ایران/گیلاندارای سوابق کیفری و به اتهام خرید و نگهداری و ارسال ۱۰۰ کیلو و سیصد گرم حشیش
ج . پمهدی۳۲ایران/گیلاندارای سابقه کیفری و به اتهام حمل دو کیلو گرم مواد روان‌گردان از نوع شیشه