رشت رویایی- نماینده مردم رباط کریم از گم شدن ۱۷ پرونده مفاسد اقتصادی در مجلس هشتم خبر داد.

مجلس شورای اسلامی

به گزارش مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی حسن نوروزی، نماینده مردم رباط کریم در اخطار قانون اساسی گفت: زبان کشور ما ایرانی است، اما امروز نمایندگان و وزرا واژه های انگلیسی را به کار بردند که خلاف قانون اساسی است.

او گزارش ارائه شده از سوی وزیر اقتصاد را کلی و بازی با واژگان خواند و گفت: واژه مبارزه با مفاسد اقتصادی را بیان می کنند، اما نوع مبارزه با مفاسد را بیان نمی‌کنند.

نوروزی تصریح کرد: در همین کمیسیون‌های مجلس، خلاف‌هایی در خصوص واگذاری‌ها رخ داده است، در مجلس هشتم ۱۷ پرونده مفاسد اقتصادی به مجلس ارائه کردم که امروز اثری از این پرونده‌ها نیست.