شنیده‌ایم یک عضو شورای شهر برای جلب نظر یکی از اعضای دیگر شورا دست و دلبازی کرده و هزینه خرید یک مغازه را برای همکارش متقبل شده. البته مثل این‌که او ۹۰ درصد پول مغازه را پرداخت کرده است.