رشت رویایی – یک زندانی در زندان ولایت بلخ افغانستان، همسرش را که برای ملاقات او به زندان آمده بود، کشت.

مقام‌های امنیتی بلخ در شمال افغانستان اعلام کردند این مرد در وقت ملاقات، همسرش را با طناب در اتاق ملاقات زندانیان خفه کرده است. این زندانی قصد داشته که خود را نیز با همان طناب خفه کند که پلیس به محل رسید و او موفق به خودکشی نشد.