رشت رویایی- صبح پنجشنبه مردی لای در خودروی خود ماند و جان باخت.

به گزارش ایران آنلاین، بر اساس گفته شاهدان محلی، خودروی بنزی که در بلوار هاشمیه مشهد پارک شده بود، به علت سراشیبی خیابان ناگهان به حرکت درآمد و راننده میانسال به سرعت خود را به خودرو رساند. او سعی کرد خودرو را متوقف کند اما همزمان خودرو به درخت برخورد کرد و راننده بین در ماشین و درخت جان خود را از دست داد.

[su_frame align=”center”]مردی لای در خودروی خود ماند و جان باخت[/su_frame]