یارانهرشت رویایی- رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: ردر لایحه بودجه سال ۹۷، سی میلیون نفر از یارانه بگیران که در دهک های بالای جامعه قرار دارند حذف می شوند و درآمد حاصل از این موضوع صرف تکمیل طرح های نیمه تمام عمرانی خواهد شد.

به گزارش تسنیم، عادل آذر در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما اضافه کرد: نظام بودجه ریزی کشور ۲۰ سال است که از ریل خارج شده است و نابسامانی دارد.

او گفت: در این نابسامانی دولت، مجلس، کارشناسان و ناظران سهم دارند.

رئیس دیوان محاسبات کشور اضافه کرد: گزارش تفریغ بودجه سال ۹۵ باید حداکثر تا نیمه بهمن در صحن علنی مجلس قرائت شود و تهیه این گزارش در مراحل پایانی است.

عادل آذر گفت: زمانی که هیئت عمومی دیوان محاسبات به گزارش تفریغ بودجه رای دهد خلاصه این گزارش در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت و گزارش تفصیلی آن برای عموم اعلام می شود.

او ادامه داد: روند انحراف از بودجه در دولت یازدهم و دوازدهم ثابت بوده است و در مقایسه با دولت نهم و دهم در بخشی از بندها کاهش و در بخشی بندها افزایش یافته است.

رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: دلیل ارائه گزارش تفریغ بودجه اطلاع رسانی به مردم و آسیب شناسی در نظام بودجه ریزی است و اگر مدیری تخلف کرده باشد به دادسرا احضار و درباره انحرافات بودجه پاسخگو می شود.

عادل آذر اضافه کرد: افزون بر اینکه ارائه گزارش تفریغ بودجه زمانبندی سالانه دارد اما گزارش های فصلی نیز درباره تفریغ بودجه تهیه می شود که اگر تخلفات جدی باشد به پرونده تبدیل و به دادسرا ارسال می شود.

او گفت: اکنون اگر تخلفی مشخص شود و مسئولان دولت تغییر کرده باشند نیز برای آنها پرونده تشکیل می شود و رئیس جمهور، وزرا و بقیه مسئولان باید پاسخ دهند.

رئیس دیوان محاسبات کشور اضافه کرد: نوع نظام بودجه ریزی کشور مشخص نیست و این یکی از گرفتاری های ما در حوزه ساختاری بودجه ریزی است.

عادل آذر گفت: حدود عمر طرح های عمرانی کشور دو نیم برابر آن چیزی است که در بودجه پیش بینی می شود و اکنون طرح هایی داریم که ۴۱ سال عمر ساخت آنهاست.

او ادامه داد: حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان برای تکمیل و به سرانجام رسیدن طرح های عمرانی کشور پول نیاز است.
رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: ۸۷ درصد بودجه سال ۹۵ هزینه ای بوده و ۱۳ درصد آن به طرح های عمرانی اختصاص یافته است.

عادل آذر اضافه کرد: دو سوم بودجه کشور سالانه کشور مربوط به شرکت هاست و این رقم در سال ۹۶ به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسید.

او گفت: بودجه شرکت ها به طور میانگین در سال های گذشته ۱۶۰ درصد افزایش هزینه داشته که این بی انضباطی مالی است.

رئیس دیوان محاسبات کشور اضافه کرد: بودجه ریزی بر اساس عملکرد یعنی به جای اینکه به وظایف دولت پول اختصاص یابد باید به عملکرد دولت پول بدهیم.

عادل آذر گفت: برای بودجه سال ۹۷ از نظر ساختاری تلاش زیادی شده اما در محتوای این بودجه به ویژه در محاسبه قیمت های تمام شده محاسبات دقیقی انجام نشده و نقد جدی بر آن وارد است.

او اضافه کرد: حسابرسی عملکرد بر اساس اقتصاد مقاومتی در دیوان محاسبات در حال انجام است اما اگر بخواهیم به جای حسابرسی رعایت قانون حسابرسی عملکرد را در همه حوزه های دولت انجام دهیم باید بودجه ریزی نیز بر اساس عملکرد انجام شود.

رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: زمانی که بودجه ریزی بر اساس عملکرد نیست چطور می توان حسابرسی عملکردی انجام داد.

عادل آذر اضافه کرد: اگر شاخص های عملکرد مشخص شود هر کسی جرات نمی کند مدیر شود زیرا باید پاسخ دهد.

او گفت: یک سوم مدیرانی که بیش از ۴ میلیون تومان حقوق می گیرند یارانه دریافت می کنند و مدیرانی داریم که ۱۸ میلیون تومان حقوق می گیرند و یارانه نیز دریافت می کنند.

رئیس دیوان محاسبات کشور اضافه کرد: در لایحه بودجه سال ۹۷، سی میلیون نفر از یارانه بگیران که در دهک های بالای جامعه قرار دارند حذف می شوند و درآمد حاصل از این موضوع صرف تکمیل طرح های نیمه تمام عمرانی خواهد شد.

عادل آذر گفت: وابستگی بودجه به نفت در سال های اخیر از نظر درصد کم شده اما از نظر رقم افزایش یافته است.