رشت رویایی- استاندار گیلان گفت: با همکاری و تعامل مطلوب بین بانک ها و دستگاه های اجرایی این استان، رتبه نخست در تعداد پرداخت تسهیلات رونق تولید در کشور را کسب کرده است.

دکتر مصطفی سالاری روز شنبه در جلسه کارگروه رفع موانع تولید استان اضافه کرد: همچنین این استان از لحاظ مبلغ پرداختی تسهیلات رفع موانع و رونق تولید جایگاه ششم را در کشور دارد.

او میزان پرداختی به واحدهای تولیدی گیلان طی سالجاری را ۷۱۵ میلیارد تومان عنوان و مطرح کرد: فاصله پرداختی با استان های دیگر بسیار کم است به طور مثال استان پنجم ۷۲۵ میلیارد تومان پرداختی داشته است.

او بر ضرورت تسریع در پرداخت ها نیز تاکید و اضافه کرد: پرونده هایی که آماده و یا در حال تکمیل نهایی هستند ، با سرعت بیشتری کارهای شان برای دریافت تسهیلات انجام شود تا پایان سال تعداد افراد بهره مند از این پرداختی ها بهره مند شده و سریعتر مشکل شان حل شود ضمن اینکه بتوانیم رتبه استان را به رتبه چهارم نیز ارتقاء بدهیم.

دکتر سالاری با بیان اینکه ما مشکلات بانک ها را می دانیم، گفت: بانک ها از یکسو مشکلاتی دارند و از سوی دیگر واحدهای تولیدی و مردمی که در مقطعی تسهیلات دریافت کرده اند ، با شرایطی همچون رکود و تورم مواجه شدند که وظیفه ما اینست که از استثناهای قانونی برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی و مردم راهکار پیدا کنیم.

او اضافه کرد: بانک هایی که دیدگاه شان متفاوت است باید کمک کنند تا مشکل مردم را حل کنیم.

نماینده عالی دولت در گیلان ادامه داد: دستگاه ها و بانک ها ضمن سرعت به کارها در سال آینده ، بحث های مربوط به فراگیر و اشتغال روستایی مصوبات را به سمت اجرا ببرند.

در این جلسه مشکلات چندین واحدهای تولیدی و خدماتی در بخش های صنعتی، میراث فرهنگی و ورزشی با حضور دستگا هها و بانک های مربوطه بررسی و راهکارهایی برای رفع آن ها ارائه شد و مصوباتی نیز در همین رابطه به تصویب رسید.