رشت رویایی- حرم مطهر امام رضا( ع) توسط زائران گلباران شد.

حرم مطهر امام رضا( ع) در روز تولدش،توسط زائران قدس رضوی گلباران شد.

[su_frame align=”center”]17-8-4-11181511 [/su_frame][su_frame align=”center”]17-8-4-1119416 [/su_frame][su_frame align=”center”]17-8-4-1118610 [/su_frame][su_frame align=”center”]17-8-4-1117579 [/su_frame][su_frame align=”center”]17-8-4-1117488 [/su_frame][su_frame align=”center”]17-8-4-1117407 [/su_frame][su_frame align=”center”]17-8-4-1117255 [/su_frame][su_frame align=”center”]17-8-4-1116313 [/su_frame][su_frame align=”center”]17-8-4-1116414 [/su_frame][su_frame align=”center”]17-8-4-1117336 [/su_frame][su_frame align=”center”]17-8-4-111611 [/su_frame][su_frame align=”center”]17-8-4-11191417 [/su_frame][su_frame align=”center”]17-8-4-11185015 [/su_frame][su_frame align=”center”]17-8-4-11184214 [/su_frame][su_frame align=”center”]17-8-4-11183413 [/su_frame][su_frame align=”center”]17-8-4-11182312[/su_frame]