رشت رویایی- در پی انتشار خبر آزار جسمی و جنسی پدرخوانده اهورا به او که منجر به مرگ کودک ۳۱ ماهه گیلانی شد خبرگزاری صداوسیمای مرکز گیلان با «مجتبی ق» قاتل اهورای ۲/۵ ساله به گفت‌وگو نشسته است.

قاتل اهورا در اولین مصاحبه با شبکه باران گفت: مادر اهورا از سرکار برگشت و می خواست به اهورا غذا بدهد. به او گفتم برای من فرقی نمی کند، خودم به او غذا می دهم.

او گفت: همسرم به دلیل اینکه دیرش می شد سریع غذا خورد و رفت. من در حال تماشای تلویزیون بودم. اهورا را چندین بار صدا کردم اما جواب نداد و به سمت اتاقش رفتم و دیدم خواب و بیدار است.

او ادامه داد: یکهو نمی دانم چه شد که این اتفاق افتاد.

مجری از او پرسید چه طور شد که به اهورا تجاوز کردید و او را کشتید؟

ناپدری اهورا گفت: نمی خواستم او را بکشم.حواسم نبود دو بار سرش را محکم به دیوار زدم. قصد کشتنش را نداشتم.

مجری ادامه داد: آثار سوختگی با سیگار بر تن اهورا مشاهده شده، آیا تایید می کنید که او را باسیگار سوزانده اید؟

مجتبی قربانزاده گفت: بله. می خواستم او را بترسانم.

مجری: مگر اهورا شما را اذیت می کرد که چنین کاری با او می کردید؟

او ادامه داد: زمانی که با سیگار او را می سوزاندم مادر اهورا در جریان بود.

مجری تاکید کرد یعنی مادرش اطلاع داشت که شما دستش را به عمد با سیگار سوزانده اید؟

مجتبی گفت: بله.

مجری علت این کارش را از او پرسید!

مجتبی گفت: فقط می خواستم بترسانمش. نمی خواستم دستش را بسوزانم.

مجری چندمین بار بود که این کار را می کردید؟

قاتل اهورا: اولین بار بود که این کار را می کردم.

مجری گفت: پشیمان نیستی از کاری که کرده اید؟

قاتل اهورا با بغض گفت: خیلی پشیمانم چون خود یک دختر دوسال و نیمه دارم که از اهورا دو ماه کوچکتر است.

مجری: چرا به این کودک رحم نکردید؟

ناپدری اهورا سرش را پایین انداخت و در حالی که گریه می کرد سکوت کرد.

مجری:چه مدت که با مادر اهورا زندگی کرده اید؟

قاتل اهورا گفت: از ۲۴ تیر با او آشنا شدم.

مجری: چه طور آشنا شدید؟

قاتل: در اینستاگرام. بعد دیگر با هم رفیق شدیم و او مرا به خانواده اش نشان داد.

مجری:ازداوج کرده اید؟

قاتل: بله.

مجری: چه مدت ازدواج کرده اید؟

قاتل: نزدیک دو ماه است که مادر اهورا را صیغه کرده بودم.

مجری: با اهورا مشکلی نداشتید؟

قاتل: نه، مشکلی نداشتم. دخترم هم به خانه ما می آمد و با هم بیرون می رفتیم و هیچ مشکلی با هم نداشتیم. مادر اهورا اصرار داشت که دخترم هم بیاید و با ما زندگی کند.

مجری: شما هیچ گونه مواد مخدری مصرف نمی کنید؟

قاتل: هیچ چیز. فقط به خاطر بی خوابی های شبانه کلونازپام مصرف می کردم.

فیلم کامل این گفت وگو را در ادامه مشاهده می کنید.