رشت رویایی- کنسرت گیلکی بهرام کریمی در در مجتمع خاتم الانبیاء رشت برگزار شد.

[su_frame align=”center”]4 [/su_frame][su_frame align=”center”]3 [/su_frame][su_frame align=”center”]98 [/su_frame][su_frame align=”center”]1 [/su_frame][su_frame align=”center”]90 [/su_frame][su_frame align=”center”]2 [/su_frame][su_frame align=”center”]78 [/su_frame][su_frame align=”center”]8 [/su_frame][su_frame align=”center”]7 [/su_frame][su_frame align=”center”]43 [/su_frame][su_frame align=”center”]6 [/su_frame][su_frame align=”center”]5[/su_frame]