رشت رویایی- مراسم احیا در شب ۲۱ ماه مبارک رمضان را در هیأت روضات الحسین، مسجد امام رضا(ع)گلسار،حسینیه شاهد و ایثار، بنیاد شهید و حرم خواهر امام رضا در رشت  به روایت تصویر ببینید.

[su_frame align=”center”]28 [/su_frame][su_frame align=”center”]27 [/su_frame][su_frame align=”center”]33 [/su_frame][su_frame align=”center”]32 [/su_frame][su_frame align=”center”]31 [/su_frame][su_frame align=”center”]30 [/su_frame][su_frame align=”center”]29[/su_frame][su_frame align=”center”]26[/su_frame][su_frame align=”center”]مراسم احیا21 رمضان 96 [/su_frame][su_frame align=”center”]photo_2017-06-16_13-45-46 [/su_frame][su_frame align=”center”]photo_2017-06-16_13-45-50[/su_frame]

[su_frame align=”center”]24 [/su_frame][su_frame align=”center”]23 [/su_frame][su_frame align=”center”]22 [/su_frame][su_frame align=”center”]21 [/su_frame][su_frame align=”center”]20 [/su_frame][su_frame align=”center”]19 [/su_frame][su_frame align=”center”]18 [/su_frame][su_frame align=”center”]17 [/su_frame][su_frame align=”center”]16 [/su_frame][su_frame align=”center”]15 [/su_frame][su_frame align=”center”]14 [/su_frame][su_frame align=”center”]13 [/su_frame][su_frame align=”center”]12 [/su_frame][su_frame align=”center”]11 [/su_frame][su_frame align=”center”]10 [/su_frame][su_frame align=”center”]9 [/su_frame][su_frame align=”center”]8 [/su_frame][su_frame align=”center”]7 [/su_frame][su_frame align=”center”]6 [/su_frame][su_frame align=”center”]5 [/su_frame][su_frame align=”center”]4 [/su_frame][su_frame align=”center”]3 [/su_frame][su_frame align=”center”]2 [/su_frame][su_frame align=”center”]1[/su_frame]