رشت رویایی- مانور ماشین آلات ستاد مدیریت بحران منطقه دو شهرداری رشت برگزار شد.