رشت رویایی- نخستین «سیرک عجایب رباتیک» رباتیک ۲۲ آذر در رشت افتتاح شد.
به گزارش رشت رویایی، این پارک داراى ۵ایستگاه است که بازدیدکنندگان با خرید بلیط به قیمت ٢٠هزار تومان مى توانند از قسمت هاى مختلف این پارک بازدید کنند.
یکی از ایستگاه های این پارک «کلبه وحشت » است. ایستگاه بعدی شهرى اسرارآمیز است که با واگن به اعماق زمین می رود و ارواح موذى و اسکلت و موجودات ترسناک از هر سو سر برمی آورند. «تونل ماجراجویان» از دیگر ایستگاه ها است که درگیرى در اتاق گاز، سرگیجه در تونل زمان، عبور از پل معلق در فضا و حرکت در چاله هاى فضایى از المان های این ایستگاه است.
ایستگاه چهارم نیز «غار ماداگاسکار» است که همراه با قایق یک سفر رویایی در غارى که حیوانات ماداگاسکار در آن زندگى مى کنند، آغاز می شود؛ حیواناتی که موزیکال با شما حرف مى زنند. ایستگاه پنجم هم «پارک ژوراسیک» است که حرکت از بین دایناسورها و جنگل هاى ترسناک و دلهره آور را شامل می شود.
گفتنی است، این سیرک دارای «بازى هاى رایگان» و همچنین سینماى پنج بعدى، ایر هاکى و بازى هاى کامپیوترى است که شما می توانید با همان بلیط از این امکانات استفاده کنید.

[su_frame align=”center”]سرزمین عجایب [/su_frame] [su_frame align=”center”]سرزمین عجایب [/su_frame] [su_frame align=”center”]سرزمین عجایب[/su_frame] [su_frame align=”center”]سرزمین عجایب [/su_frame] [su_frame align=”center”]سرزمین عجایب [/su_frame] [su_frame align=”center”]سرزمین عجایب [/su_frame] [su_frame align=”center”]سرزمین عجایب [/su_frame] [su_frame align=”center”]سرزمین عجایب [/su_frame] [su_frame align=”center”]سرزمین عجایب [/su_frame] [su_frame align=”center”]سرزمین عجایب [/su_frame] [su_frame align=”center”]سرزمین عجایب [/su_frame] [su_frame align=”center”]سرزمین عجایب [/su_frame] [su_frame align=”center”]سرزمین عجایب [/su_frame] [su_frame align=”center”]سرزمین عجایب[/su_frame] [su_frame align=”center”]سرزمین عجایب [/su_frame] [su_frame align=”center”]سرزمین عجایب [/su_frame] [su_frame align=”center”]سرزمین عجایب [/su_frame] [su_frame align=”center”]سرزمین عجایب [/su_frame] [su_frame align=”center”]سرزمین عجایب [/su_frame] [su_frame align=”center”]سرزمین عجایب [/su_frame] [su_frame align=”center”]سرزمین عجایب [/su_frame] [su_frame align=”center”]سرزمین عجایب [/su_frame]