گزارش تصویری از مراسم بزرگداشت شیون فومنی در سالن مخابرات

photo_2016-12-22_12-43-55 photo_2016-12-22_12-23-14 3 photo_2016-12-22_12-13-42 photo_2016-12-22_12-13-45 photo_2016-12-22_12-14-00 photo_2016-12-22_12-14-03 photo_2016-12-22_12-54-16 photo_2016-12-22_12-23-11 1 2 photo_2016-12-22_12-44-02 photo_2016-12-22_12-44-05 photo_2016-12-22_12-44-13 photo_2016-12-22_12-44-11 photo_2016-12-22_12-44-08 photo_2016-12-22_12-43-58photo_2016-12-22_12-43-52 مراسم تجلیل از شیون فومنی 777 4444 666photo_2016-12-22_12-54-21 photo_2016-12-22_12-13-48عاطفی photo_2016-12-22_12-14-10 photo_2016-12-22_12-13-57 photo_2016-12-22_12-54-10 photo_2016-12-22_12-13-51

نظرات

اولین دیدگاه این مطلب را ثبت کنید

آگاه‌سازی از
680

wpDiscuz