رشت رویایی- مژده لواسانی مجری تلویزیون با برنامه‌ریزی و هماهنگی خود توانست دانش آموزان مدرسه یکی از روستاهای مرزی را به تهران بیاورد تا دیداری با کیمیا داشته باشند.

وی با انتشار تصویری از این دیدار نوشت: امروز به واسطه‌ی این بچه‌ها، حالم خیلی خوب بود

یه شعف درونی که با هیچی قابل مقایسه نیست…

آقای باقرزاده آموزگار خوب دبستانِ معرفت در روستای آیرقایه در مرز ایران و ترکمنستان هستند

یه جای دور، انقدر دور از تهرانِ خواستنیِ ما که از تمام تفریحاتِ جهان، یک ساله فقط تلویزیون سهمشونه…

با من از طریق دایرکت در ارتباط بودند و گفته بودند بچه‌ها یکی از آرزوهاشون، دیدنِ کیمیا یعنی مهراوه جانِ شریفی نیاست، قول داده بودم اگر روزی به تهران اومدند، این آرزو رو با لبخند بچه‌ها گره بزنم، دم مهراوه بانو گرم که امشب این اتفاق افتاد.

[su_frame align=”center”]کیمیا آرزوی بچه‌های دبستان دورافتاده را برآورده کرد[/su_frame]