[su_frame align=”left”]جبار کوچکی‌نژاد[/su_frame]

رشت رویایی- نماینده مردم رشت در مجلس با بیان اینکه ما در زمینه کشت برنج اراضی محدودی داریم گفت: همکاری وزارتخانه‌های کشاورزی و امور خارجه کشت فراسرزمینی را با اعزام کشاورز عملیاتی می‌کند.

جبار کوچکی‌نژاد با اشاره به کشت فراسرزمینی، گفت: بدیهی است که کشت فراسرزمینی می‌تواند برای کشور منابع ارزی بیاورد؛ بنابراین افرادی که می‌توانند در عرصه کشاورزی تولید انبوه داشته باشند، منطقی است که به سمت کشت فراسرزمینی برای افزایش تولید حرکت کنند.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کشت فراسرزمینی می‌تواند فرصت‌های اشتغال را برای کشاورزان به همراه آورد، ادامه داد: اعزام کشاورز در کشت فراسرزمینی می‌تواند در عرصه تولید محصولات کشاورزی برای ما حائز اهمیت باشد.

[su_frame align=”center”]زمین کشاورزی[/su_frame]

لزوم همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و امور خارجه در زمینه کشت فراسرزمینی
جبار کوچکی‌نژاد با بیان اینکه وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و امور خارجه در زمینه کشت فراسرزمینی می‌توانند نقش مناسبی را ایفا کنند، یادآور شد: ما به سبب کمبود اراضی کشاورزی در زمینه کشت برنج محدودیت داریم.

نماینده مردم رشت در مجلس همچنین گفت: یک ایرانی در قزاقستان دانه‌های روغنی کاشته است و این در حالی است که این تولیدکننده ایرانی پس از کاشت دانه‌های روغنی کارخانه را نیز احداث کرده و خوشبختانه در امر تولید نیز عملکرد مناسبی دارد، بنابراین کشت فراسرزمینی اگر با برنامه اصولی عملیاتی شود می‌تواند برای ما از منظر اقتصادی مهم باشد.