رشت رویایی- کنجکاوی و بازیگوشی دختر بچه دو ساله و نیمه موجب محبوس شدن و گیر کردن کودک در داخل کتری شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت، والدین یک کودک ۵/۲ ساله به همراه یک کتری که کودکشان را در خود جای داده بود به ایستگاه ۵ آتش نشانی واقع در میدان انتظام، مراجعه کرده و از آتش نشانان استمداد جستند.

محمد رضا پورمحمد مسئول ایستگاه ۵ آتش نشانی در این باره گفت: کنجکاوی و بازیگوشی دختر بچه ۲/۵ ساله موجبات محبوس شدن و گیر کردن کودک در داخل کتری شد.

احمد بهاری فرمانده شیفت ایستگاه ۵ آتش نشانی با بیان اینکه ترس و اضطراب شدیدی بواسطه محبوس شدن کودک در کتری برای کودک و والدین بوجود آمده بود، ابراز داشت: در ابتدا پس از آرام کردن کودک با همکاری مادرش بوسیله دستگاه حلقه بر مبادرت به برش کتری نمودیم.

وی در ادامه افزود: آتش نشانان بواسطه بی قراری کودک به آرامی مبادرت به ایجاد شکافی در کتری نموده و توانستند بدون وارد شدن هیچ گونه آسیبی در کمتر از ۱۰ دقیقه نسبت به رهاسازی کودک اقدام و او را به آغوش گرم مادر بسپارند.

آتش نشانی-۲_۱ آتش نشانی-۳_۲