[su_frame align=”center”]سون[/su_frame]

رشت رویایی- کنسرت گروه سون در تالار ابریشم  رشت برگزارمی شود.

این کنسرت  ۵ شهریور، در دوسانس(سانس اول ساعت ۱۸:۳۰ و سانس دوم ساعت ۲۱:۳۰) در تالار ابریشم برگزار خواهد شد.

گفتنی است بلیط کنسرت را می توانید از طریق سامانه www.iranconcert.com خریداری نمایید.

[su_frame align=”center”]کاوه یغمایی[/su_frame]

کنسرت کاوه یغمایی در تالار مجلل رشت برگزارمی شود.

این کنسرت ۸ شهریور، در ساعت ۲۱ در تالار مجلل رشت برگزار خواهد شد.

گفتنی است بلیط کنسرت را می توانید از طریق سامانه www.iranconcert.com خریداری نمایید.

[su_frame align=”center”][su_frame align=”center”]گروه دیلمیون[/su_frame]

کنسرت گروه دیلمیون در مجتمع خاتم الانبیا رشت برگزارمی شود.

این کنسرت ۸ شهریور، در دوسانس(سانس اول ساعت ۱۸ و سانس دوم ساعت ۲۱) در تالار مجلل رشت برگزار خواهد شد.

گفتنی است بلیط کنسرت را می توانید از طریق سامانه http://www.haftsaz.com خریداری نمایید.

[su_frame align=”center”]علیرضا قربانی[/su_frame]

کنسرت علیرضا قربانی در مجتمع خاتم الانبیا رشت برگزارمی شود.

این کنسرت ۱۰ شهریور، در دوسانس(سانس اول ساعت ۱۸ و سانس دوم ساعت ۳۰: ۲۱) در تالار مجلل رشت برگزار خواهد شد.

گفتنی است بلیط کنسرت را می توانید از طریق سامانه www.iranconcert.com خریداری نمایید.

به روز رسانی می شود.