رشت رویایی- دولت کنیا برای حفاظت از جان و عاج کرگدن‌های این کشور از دست شکارچیان، دست به دامن ارتش شده و تعدادی کماندو را در محل سکونت این حیوانات مستقر کرده است.

کماندوهایی که بادی‌گارد کرگدن‌ها شدند