[su_frame align=”left”]دستگیری - بازداشت[/su_frame]

رشت رویایی- دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نظرآباد از شناسایی دو مزرعه خبر داد که در این شهرستان اقدام به کشت ماری‌جوانا می‌کردند.

به نقل از دادگستری استان البرز، روزهای اخیر در دو عملیات جداگانه، دو مزرعه کشت ماری‌جوانا در شهرستان نظرآباد شناساسایی و معدوم شد.

محمد قیومی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نظرآباد درباره این اتفاق در حوزه قضایی خود، گفت: شناسایی هر دو مورد بر اساس گزارشات مردمی به نیروی انتظامی بوده که بلافاصله پس از اعلام آن به دستگاه قضایی به جدیت پیگیر موضوع شدیم.

او افزود: در یک مورد که مربوط به منطقه نجم‌آباد نظرآباد بود، ۹۰۰ بوته ماری‌جوانا که در بین دیگر گیاهان باغی آبیاری قطره‌ای می‌شدند شناسایی و معدوم شدند و در این رابطه دو نفر بازداشت شد.

دادستان عمومی و انقلاب نظرآباد در تشریح عملیات دوم گفت: در مورد دیگری ۴۰ بوته شناسایی و از محل مقدار ۱۲ کیلوگرم ماری‌جوانا کشف و ضبط شد.

او در پایان با اشاره به اینکه مردم شهرستان نظرآباد نسبت به کشت و توزیع مواد مخدر در منطقه خود حساسیت ویژه‌ای دارند، تصریح کرد: عوامل بازداشت شده که بر اساس گزارش‌های مردمی رخ داد بیشتر ساکن خارج از شهرستان نظرآباد و حتی استان البرز هستند ولی در باغ‌های این شهرستان اقدام به کشت ماری‌جوانا کرده بودند.