رشت رویایی ثبات زندگی با کشف میکروارگانیسم‌های جدید در دریاچه نیمه‌جان ارومیه، تداوم حیات آن را به رخ کشید.

چند سالی است که این دریاچه دوران سخت بی آبی را طی می‌کند و تلاش‌ها برای نجات این دریاچه با کشف میکروارگانیسم‌هایی توأم شده است که می‌توانند با توجه به پتانسیل‌های ارزشمند زیستی و ژنتیکی منشأ پیشرفت‌های مهم در زیست‌فناوری باشند.

سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی، رئیس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در این خصوص گفت: تلاش‌های ما در این مرکز طی نمونه‌برداری مختلف از این دریاچه منجر به کشف دو میکروارگانیسم مهم به نامهای علمی «‌Halosiccatus urmianus و Halovarius luteus» شده است که بر اهمیت این منطقه اکولوژیکی برای انجام مطالعات گسترده تنوع زیستی تأکید می‌کند.

وی در ادامه افزود: میکروارگانیسم‌ها به دلیل پتانسیل‌های ژنتیکی از مسیرهای متابولیکی خاصی بهره می‌برند که آنها را برای زیستن در شرایط سخت محیطی سازگار می‌کند.

به گفته شاهزاده فاضلی، سازگاری با شرایط خشکی و کم‌آبی حاکم بر دریاچه ارومیه که خود منجر به بالا رفتن غلظت نمک‌ها در آن شده است فشار زیادی را بر موجودات دریاچه وارد کرد به طوری که بسیاری از اشکال حیات در آن از بین رفته است یا اینکه از تنوع آنها کاسته شد؛ با این وجود کماکان زندگی میکروبی از شایع‌ترین نوع حیات در این دریاچه است و تلاش‌ها برای کشف گونه‌های جدید همچنان ادامه دارد.

فاضلی با تأکید بر مأموریت مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در جمع‌آوری و نگهداری نمونه‌های زیستی گفت: میکروارگانیسم‌های کشف شده از این دریاچه بر درستی مسیر طی شده این مرکز در اکتشاف و ذخیره  سازی منابع زیستی صحه می‌گذارد و هم‌اکنون این گونه‌ها در کلکسیون میکربی مرکز با شماره‌های دسترسی « IBRC-M ۱۰۹۱۱  و IBRC-M ۱۰۹۱۲  » نگهداری می‌شوند و قابل ارائه به کلیه محققان و دانشمندان کشور هستند.